ŞİRVANLI BLOG

Alüminyum Dökümhanelerinde Isı Yalıtımı Kavramı


Alüminyum Nedir? Alüminyum Niçin Tercih Edilir?


Alaşım Elementlerinin Alüminyuma Etkileri


Kokil Dökümde İzolasyon Boyalarının Etkileri


Kum Kalıba Alüminyum Dökümün, Kokil Kalıba Alüminyum Döküme Göre Avantajları


Alüminyum Kokil Kalıba Dökümün, Alüminyum Kum Kalıba Döküme Karşı Avantajları


Alüminyum Enjeksiyon Dökümün, Alüminyum Kokil Kalıba Döküme Karşı Avantajları


Alüminyum Kokil Kalıba Dökümün, Alüminyum Enjeksiyon Döküme Karşı Avantajları


Alüminyum Kokil Kalıba Döküm Yönteminde Soğuk Maça Kullanımının Shell Maça Kullanımına Karşı Avantajları


Alüminyum Kokil Döküm Yönteminde Shell Maça Kullanımının Soğuk Maça Kullanımına Karşı Avantajları


Alüminyum Döküm ve Alüminyum Döküm Teknikleri


Alüminyum Kokil Kalıba Dökümün, Alüminyum Alçak Basınçlı Döküme Göre Avantajları / Dezavantajları


Alüminyum Kokil Dökümde Devirmeli (Tilting) Sistem Nedir?


Alüminyum Döküm ve Alüminyum Dökümün Özellikleri


Alüminyum Döküm Nedir?


Alüminyum Döküm Sıcaklıkları


Alüminyum Kokil Kalıp Nedir?


Alüminyum Talaşlı İmalat Nedir?


Neden Alüminyum Döküm?


Kokil Kalıba Alüminyum Döküm Aşamaları Nelerdir ?


Alüminyum Kokil Kalıba Dökümde Meydana Gelen Döküm Hataları


Alüminyum Enjeksiyon Döküm Yöntemi ve Enjeksiyon Makinesi


Alüminyum Döküm Alaşımları Nedir ? Alüminyum Dökümde Alaşımın Döküme Etkileri


Alüminyum Döküm Sıcaklıkları Nasıl Belirlenmelidir?


Alüminyum Kokil Dökümde Yolluk Tasarımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


Alüminyum Kokil Döküm Makinası Nasıl Olmalıdır?


Alüminyum Kum Dökümde Yolluk Tasarımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


Alüminyum Dökümde Kullanılan Alaşımların Mekanik Özellikleri


Alüminyum Dökümde Kullanılan Maça Sistemleri


Alüminyum Dökümde Kimyasal Spektro Analizi Nasıl Yapılır?


Alüminyum Dökümde Cüruf Nedir? Cüruf Oluşumunu Önlemek için Ne Tür Önlemler Alınmalıdır?


Alüminyum Döküm Sertlik Testi


Alüminyum Alaşımlarında Stronsiyum Etkileri


Alüminyum Alaşımlarında TitanBor Etkileri


Alçak Basınçlı Alüminyum Döküm


Alüminyum-Silisyum Alaşımlarının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin T6 Isıl İşlemi Uygulanarak İyileştirilmesi


Kum Kalıplama Kumları


Alüminyuma Uygulanan Kaplamalar


Alüminyum Dökümde Akışkanlığa Etki Eden Faktörler


Alüminyum Döküm Parçalarının Kumlama İşlemleri


Alüminyum ve Alaşımlarının Ergitme Yöntemi


Alüminyum Pasivasyon Kaplama


Alüminyum Alçak Basınç Döküm Yönteminin Diğer Döküm Yöntemlerine Göre Avantajları


Kum Tane Boyutunun Döküm Parametrelerine Etkisi


Otomotiv Taşıtlarının Hafifleme Sürecinde Alüminyumun Etkisi ve Üstünlükleri


Kum Dökümde Kum Düşmesi


Basınçlı Döküm Yöntemlerinde Kalıp Tasarimının Önemi


Alüminyum-Silisyum Döküm Prosesinde En Sık Karşılaşılan Problem: Porozite