Alüminyum Dökümde Kimyasal Spektro Analizi Nasıl Yapılır?

Alüminyum dökümde kimyasal spektro analizinde genel anlamda elektrik ark–kıvılcım OES cihazlar kullanılır. Spektro analizinde kullanılan bu cihazlar kimyasal kompozisyonu bilinmeyen malzemelerin kimyasal analizini tanımlamaktadır. Spektroskopi cihazları alüminyum malzemedeki özellikle hafif elementlerin analizinde daha hızlı ve daha güvenilir sonuç verir.

Newton’un meşhur "prizma deneyi", spektroskopinin başlangıcı olarak kabul ediliyor. 19. yüzyılın başlarında elektromanyetik ışımanın anlaşılması ile “Newton spektrumu” genişlemiştir. Spektral çizgilerin incelenmesi sonucu, bu çizgilerin, maddelerin karakteristik özelliklerini gösterdiği ortaya çıktı. Ancak ilk tespitlerden itibaren uzun süre bu çizgilerin çoğunun ne ifade ettiği anlaşılamadı. Niels Bohr’un “atom teorisi” ile 1885 yılında Balmer tarafından gözlemlenen hidrojen atomları spektrumları anlam kazandı. Spektrometre cihazlarında pek çok elementin veya maddenin spektral çizgileri gözlemlendi, tanımlandı ve sınıflandırıldı. Başlıca spektrometre çeşitleri şunlardır;

• Optik Spektroskopi
• Kızılötesi (infrared) Spektroskopi
• Morötesi (görünür bölge, ultraviyole) Işık Spektroskopisi
• Raman Spektroskopisi
• Astronomik Spektroskopi
• Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi (NMR Spektroskopisi)
• Kütle Spektroskopisi
• Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EIS)
• Atomik Emisyon Spektroskopisi
• Zayıflatılmış Yansıma Spektroskopisi
• Elektron Paramatik Spektroskopi
• Elektron Spektroskopisi
• Fourier Dönüşüm Spektroskopisi
• Gama Işını veya Mössbauer Spektroskopisi
• Lazer Spektroskopisi
• Frekans Modülasyonlu Spektroskopi
• X-ışını Spektroskopisi

Spektroskopi, bir örnekteki atom, molekül veya iyonların, bir enerji düzeyinden diğerine geçişleri sırasında absorplanan veya yayılan elektromanyetik ışımanın ölçülmesi ve yorumlanmasıdır. Alüminyum dökümde kimyasal spektro analizi de bu ışımanın yorumlanmasını temel alır.

Spektro analizin temel çalışma prensibi homojen olmayan malzemenin hızlıca eritip, soğutarak homojen hale gelmesidir. Açık atmosferde oksijenle bileşik yapmasını ve malzemenin yanmasını engellemek için ortama azot gazı verilir. Isınan malzemeler soğurken ışınım yoluyla enerji yayarlar. Ortaya çıkan bu enerji yayınımı her element için farklı dalga boylarında olur. Her elementin kendine özgü bir ışıma spektrumu olduğuna göre ışıma spektrumları adeta bir elementin parmak izi niteliğindedir. Dolayısı ile bu dalgalar farklı renkte görünürler. Tek rengi algılayan monokrotik sensörler sayesinde makine renklerden kimyasal yapısını, ışık siddetinden ise miktarını algılar ve döküman haline getirir.

Kimyasal spektro analizinde ölçülen en şiddetli pik, temel pik adını alır ve diğer ürünlere kıyasla en kararlı iyona aittir. Diğer ürünlerin piklerin şiddetleri bu pik baz alınarak hesaplanır.

Alüminyum dökümde kimyasal spektro analizinde arkın tetiklenmesini ve kararlılığını sağlamak , plazma ışığını arttırmak ve plazma ile optik algılayıcılar arasında UV ışığının hava tarafından absorbe edilmeden geçişini sağlayan bir ortam oluşturmak için optik bölgeye argon gazı gönderilir.

KAYNAK
OES Spektral Analiz – Teknolab
selcukmalzeme - Spektral Analiz
SPEKTROSKOPİK ANALİZ YÖNTEMLERİ (mustafaaltinisik.org.uk)
https://www.academia.edu/1748303/Spektral_analiz
Spektroskopi Nedir? (Özellikleri, Çeşitleri) (makaleler.com)Etiketler : alüminyum döküm, spektro analiz, alüminyumdökümdekimysalanaliz, spektroskopi