Döküm

Kokil Döküm
Kum Döküm
Yüksek Basınçlı Döküm

Döküm + İşleme

Kokil Döküm
Kum Döküm
Yüksek Basınçlı Döküm

Döküm + İşleme + Test

Kokil Döküm
Kum Döküm
Yüksek Basınçlı Döküm

Döküm + İşleme + Montaj

Kokil Döküm
Kum Döküm
Yüksek Basınçlı Döküm

Döküm + İşleme + Boya

Kokil Döküm
Kum Döküm
Yüksek Basınçlı Döküm

Döküm + Isıl İşlem + Boya + İşleme

Kokil Döküm
Kum Döküm