Alüminyum Pasivasyon Kaplama

Alüminyum ve alüminyum alaşımlarında uygulanan alüminyum pasivasyon kaplama; alüminyum parça yüzeyine uygulanacak boyanın düzgün ve pürüzsüz şekilde yapışmasını sağlamak ,parçanın metal korozyon direncinin arttırılması için bilinen bir kaplama çeşitidir.

Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının korozyona karşı metalin yapısından doğan bir dayanıklılık özelliği vardır. Alüminyum periyodik cetveldeki konumuna göre aktif bir metal olmakla birlikte yüzeyindeki koruyucu, yüzeye sıkıca bağlı, belli belirsiz oluşmuş koruyucu bir oksit filmi nedeniyle kararlı bir elementtir. Bu film tabakası bozulsa bile birçok ortamda yeniden oluşur

Alüminyum ve alüminyum alaşımlı parçalara uygulanan pasivasyonun amacı; alüminyumun yüzeyini aşındırması sonucu oksit tabakasını kaldırmak ,uygulanan boyaya yapışma yüzeyini hazırlamak ve korozyon mukavemetini sağlamak

Alüminyum pasivasyon kaplamanın amacı parça yüzeyine iyi yapışabilmesi için parçanın yüzeyindeki yağ ve oksitlerin temizlenmesi gerekmektedir

Alüminyum ve alüminyum alaşımlarında uygulanan pasivasyon; yüzeyde korozyona karşı metalin dış etkilerle temasını kesecek olan kaplamalar aslında bir çeşit yüzey pasivasyonudur.

Pasivasyon işlemi süresince yüzeylerde kalan baz birikintilerin ve reaksiyona henüz girmemiş kimyasalların uzaklaştırılması, iri (grob) kristallerin inceltilmesi ve şayet varsa fosfatlamada çinko fosfat tabakası ile örtülemeyen noktacıkların korunmasıdır. Pasive edilmiş bir çinko fosfat yüzeyi pasive edilmemiş bir çinko fosfat yüzeyine göre 2-10 misli yüksek korozyon dayanıklılık sağlar.

Alüminyum yüzeyi hava ile temasını keserek oksitlenmeyi engelleme
Boya öncesi alüminyum yüzeyi hazırlama
Alüminyum yüzeyin daha dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlama
0,2 – 2,0 g/m2 kaplama kalınlığı

Pasivasyon kimyasalları üç çeşittir :

a. Krom içeren kromik asit veya bikromatlar,
b. Kromsuz kompleks organik bileşikler,
c. Kromsuz anorganik tuzlar.

Pasivasyonda korozyon dayanıklılığını etkileyen beş ana etken vardır:
1. Krom konsantrasyonu
2. pH değeri
3. Püskürtme sisteminde basınç
4. Süre
5. Sıcaklık

Uygulanan Proses:
- Asidik Yağ Alma ve Aşındırma
- Durulama
- Di Durulama
- Pasivasyon (Krom Free)
- Di Durulama
- Kurutma

Kaynak :
Çukurova Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Derya GEDİK
Bitlis Eren Üniversitesi - Fen Bilimleri Dergisi

Etiketler : Alüminyum, Alüminyum alaşımları, pasivasyon, korozyon