Alüminyum Kokil Kalıba Dökümün, Alüminyum Enjeksiyon Döküme Karşı Avantajları

Enjeksiyon kalıba Alüminyum döküm yöntemi; bakır pistonun çok yüksek bir basınçla sıvı haldeki alüminyumu yolluk ağzına getirmesi, enjeksiyon kalıp içerisine yayması ve sıkıştırması ile üç aşamadan oluşan bir alüminyum döküm tekniğidir. Tüm bu işlemler, saniyeler içerisinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle Alüminyum enjeksiyon kalıbının; hızlı bir şekilde gelen sıvı haldeki Alüminyumun yüksek sıcaklığına, aşınmaya ve yorulmaya karşı çok dayanıklı olması gerekmektedir. Bu da enjeksiyon kalıplarında yüksek kalite çelik kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Ayrıca, Alüminyum enjeksiyon döküm parçaları, alüminyumun enjeksiyon kalıp içerisinde sıkıştırılması soncunda elde edildiği için üretilen alüminyum parçanın teknik resme göre tolerans aralığı neredeyse yok denilecek kadar azdır. Dolayısıyla, kaliteli çelik kullanılan enjeksiyon kalıp yüzeylerinin, teknik resimlere uygun olarak işlenmesi çok zor ve buna bağlı olarak kalıbı işleme maliyetleri çok yüksektir.

Alüminyum kokil kalıba dökümde ise hidrolik basınç ile kalıpların açılması ve kapatılması sağlanarak, sıvı Alüminyum yolluk ağzından, kokil kalıp içerisine verilmektedir. Alüminyumun kokil kalıp içerisinde soğumasından sonra alüminyum döküm parça kalıptan kolayca çıkarılabilir. Alüminyum kokil kalıba döküm yönteminde, enjeksiyon kalıba alüminyum döküm yönteminde olduğu gibi sıkıştırma yöntemi ile parça üretilmediği için teknik resme göre parça toleransları daha geniş aralıklıdır. Ayrıca kokil kalıplar, enjeksiyon kalıpları kadar aşınmaya ve yorulmaya maruz kalmadıkları için kokil kalıbın üretileceği malzeme seçiminde yüksek kalite çelik yerine daha ucuz çelik veya dökme demir kullanılabilir. Kokil kalıba alüminyum döküm parça toleranslarının geniş aralıklı olması ve daha düşük kaliteli çelik veya dökme demir kullanılması, kokil kalıplarının işlenmesini kolaylaştırmakta ve kalıp maiyetlerinin enjeksiyon döküm kalıp maliyetine oranla çok düşük olmasını sağlamaktadır.

Enjeksiyon kalıba Alüminyum dökümde üretilen parçaların et kalınlığı ve ağırlığı arttıkça alüminyum parça üretimi zorlaşır. Bu nedenle Alüminyum parçaları üretebilmek için enjeksiyon pres makinelerinin kuvvetinin arttırılması gerekir. Bu durumda enjeksiyon pres makinelerine yatırım yapmayı gerektirir. Enjeksiyon pres makinelerinde, ton kuvveti ile doğru orantılı olarak yatırım maliyetleri de artmaktadır. Alüminyum kokil kalıba dökümde ise parça ağırlığı ve et kalınlığı yüksek olan alüminyum parçaların üretimi ek bir makine yatırımına gerek kalmadan çok kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Alüminyum kokil kalıba dökümün, Enjeksiyon kalıba Alüminyum döküme karşı en büyük avantajı daha ucuz olmasıdır.

Enjeksiyon kalıba Alüminyum dökümün en büyük dezavantajı ise yüksek basınçta sıkıştırılma yöntemi ile üretim yapıldığı için kalıp içerisinde maça kullanılmamasıdır. Alüminyum kokil kalıba dökümde ise yüksek basınç sözkonusu olmadığı için rahatlıkla maça kullanılmaktadır. Bu nedenle Alüminyum kokil kalıba döküm yöntemi ile içi boş parçaların üretimi yapılabilirken, maça kullanılmadığı için enjeksiyon kalıba alüminyum döküm yöntemiyle içi boş parçaların üretimi yapılamamaktadır.

Hazırlayan: Halime AYANA

Etiketler : alüminyum, döküm teknikleri, döküm yöntemleri, alüminyum döküm, alüminyum metal enjeksiyon döküm, alüminyum enjeksiyon döküm, metal eneksiyon, metal enjeksiyon döküm, enjeksiyon döküm, alüminyum kokil döküm, kokil döküm, kokil kalıp