Alçak Basınçlı Alüminyum Döküm

Alçak basınçlı alüminyum döküm yapabilmek için metal kalıplar kullanılmalıdır. Kalıpların, alüminyum metali ile daha hızlı dolması ve daha iyi kontrol sağlamak amacıyla basınçla dolum yapılmaktadır. Alçak basınçlı dökümlerde özel ürünler için 7 MPa’ya kadar basınç kullanılır ancak genellikle kullanılan basınç 0,5 MPa’nın altındadır.
Alçak basınçlı döküm makinesi altta eriyik alüminyum için izole bir hazne, hazneden sıvı alüminyumun yol alması için refrakter astarlı bir boru bulunmaktadır. Bu refrakter astarlı borunun alt ucu eriyik alüminyum içerinde üst kısmı ocak kapağı sızdırmaz hale getirilmiş şekilde ocaktan dikey olarak geçer. Kalıp makineye, ocağın üst kısmına monte edilir.

Alçak basınçlı alüminyum dökümde;
• Ocağa kuru hava basıncı uygulanır ve eriyik alüminyum harekete geçirilir.
• Alüminyum, boruya oranda düşük türbülanslı olarak kalıp içerisine boşalır.
• Kalıp içerisindeki hava kalıbın havalandırma deliklerinden uzaklaşır.
• Soğutma işlemi başlar ve kalıptaki eriyik alüminyum uçlarından itibaren soğumaya başlar.
• Alüminyum döküm katılaştıktan sonra istenmeyen alüminyum hava basıncı düşürülerek izole hazneye geri girer.
• Kalıp açılır, alüminyum döküm parçası alınır ve alüminyum döküm işlemi tekrarlanır.

Bazen alüminyumun akışını rahatlatmak amacıyla kalıp içerisine vakum yapılır. Bunun sonucunda atmosferik hava basıncı alüminyumu zorlayarak kalıba doldurmasına yardım eder. Genellikle 0,3-1 MPa arasındaki karşı basınç, kalıp dökümü ve katılaşma sırasında sıvı haldeki alüminyuma etki eder ve son döküm kalitesini iyileştirerek gözenekliliğin oluşumunu önler. Çoklu kaviteler ve çoklu besleyici tüpler kullanılabilir.
Alçak basınçlı alüminyum dökümde kalıp boşluğunun basınç ile doldurulması, kokil kalıpta dökümden daha hızlı bir döküme izin verir. Eriyik alüminyum kalıba ulaştığında soğumaya başlar ve alüminyum ne kadar sıcaksa doldurulabileceği kesit kalınlığı o kadar incedir.
Alçak basınçlı dökümün avantajları arasında en önemlisi, özellikle kalın cidarlı kesitlerde döküm kalitesinin çok iyi olması ve yüksek basınçlı döküme göre çok daha fazla alaşım elementi seçimine izin vermesidir. Alçak basınçlı alüminyum dökümde yatay yolluklar, beseleyiciler veya girişler bulunmadığından dolayı döküm verimliliği %90-95’tir.
Alçak basınçlı dökümün dezavantajları ise; üretim hızının yüksek basınçlı döküme göre daha düşük olması ve küçük parçaların dökülmesine uygun olmamasıdır. Kokil dökümden daha küçük olmasına rağmen minimum cidar kalınlığı, yüksek basınçlı dökümden daha büyüktür. Takım maliyeti kokil dökümden daha yüksektir.Etiketler : Alçak Basınçlı Alüminyum Döküm, Alüminyum Döküm, Alçak basınçlı dökümün avantajları, Alçak basınçlı dökümün dezavantajları, Alüminyum Döküm, alüminyum