Alüminyum Döküm Nedir?

Alüminyum döküm, demir ve çelikten sonra en çok kullanılan döküm yöntemidir. Alüminyum döküm, müşterinin isteğine göre çeşitli alaşımlarla birlikte dökülebilir. Alüminyum-Silis alaşımı en çok kullanılan alaşımlardandır. Alüminyum döküm yönteminin birçok alanda kullanılmasının sebeplerinden biri de alüminyum elementinin birçok özelliğinin olmasıdır. Hafif olması, korozyana dayanıklı olması, kolay şekillendirilebilir olması, dayanıklı ve geri dönüştürebilir olması, yüksek iletkenliğe sahip olması gibi birçok özelliği nedeniyle tercih edilmektedir.

Alüminyum, her ne kadar dökümü zor olan bir malzeme olsa da hafif ve dayanımı yüksek olmasından dolayı birçok sektörde tercih edilen bir malzemedir. Bu sektörlerden en büyüğü ve en çok kullanım alanına sahip olanı da otomotiv sektörüdür. Bunun yanı sıra el aletlerinden çim biçme makinelerine kadar binlerce kullanım alanı vardır.

Alüminyum döküm parça üretimi için alüminyum kokil kalıba döküm, alüminyum metal enjeksiyon kalıba döküm, alüminyum kum kalıba döküm en çok kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemler üretilecek alüminyum parçanın fizyolojik özellikleri, şekli, kalitesi ve üretim miktarına bakılarak tercih edilmektedir. Örneğin; kaliteli bir alüminyum parçasının dökümü için alüminyum kokil kalıba döküm yöntemi, çok sayıda alüminyum parça dökümü için alüminyum enjeksiyon kalıba döküm yöntemi ya da çok karmaşık şekilli alüminyum parçaların üretimi için alüminyum kum kalıba döküm yöntemi tercih edilmektedir. Üretilecek olan alüminyum parçada istenilen özellikler döküm tipini seçiminde rol oynar.

Alüminyum kokil kalıba döküm uygulaması için tecrübeyle beraber iyi bir donanıma ve teknolojiye ihtiyaç vardır. Alüminyum kokil kalıba döküm uygulamasında en önemli şey kalıptır. Çünkü alüminyum parçanın kalitesinde en belirleyici etken kalıptır. Alüminyum kokil kalıba dökümde; alüminyum parçaya madenin nerden dökülmeye başlamasından hava çıkısına, besleyicisinden yolluğuna birçok bileşene göre kalıp hesaplanıp tasarım yapılmaktadır. Bunun neticesinde alüminyum kokil kalıba dökümde çok yüksek kalitede parça elde edebiliriz. Bunun yanında alüminyum kokil kalıba döküm yönteminin ekonomik boyutu da vardır. Kokil kalıp maliyeti yüksek olduğundan sadece seri üretim alüminyum parçalarda alüminyum kokil kalıba döküm uygundur.

Alüminyum kum kalıba döküm yöntemi alüminyum sektöründe çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Alüminyum kum kalıba döküm yönteminde alüminyum parçanın üretimi için ilk olarak ahşap bir modele ihtiyaç vardır. Bu model ile hazırlanacak olan kum kalıplara daha sonrasın da alüminyum dökümü gerçekleşir. Bu yöntem genelde diğer alüminyum döküm yöntemleriyle dökülemeyen parçalar için tercih edilir. Üretimi istenen alüminyum parçanın çok karmaşık şekilli olması nedeniyle de alüminyum kum kalıba döküm yöntemi kullanılabilir. Ayrıca az sayıda alüminyum parça döküleceği durumlarda, diğer döküm yöntemlerinde kalıp maliyeti yüksek olduğu için alüminyum kum kalıp yöntemi tercih edilir. Yani Alüminyum kum kalıba döküm yönteminin çok karmaşık parçaların üretilmesi ve maliyetinin düşük olması gibi avantajları ve dezavantajları vardır.

Alüminyum enjeksiyon kalıba döküm yöntemi yaygın olarak kullanılan alüminyum döküm yöntemlerindendir. Fazlaca adetli alüminyum parça üretimleri için tercih edilir. Alüminyumun basınç ile enjeksiyon kalıba doldurulması esasına dayanır. Bu yöntemde ölçüsel toleransın çok düşük olmasıyla beraber dökümü yapılan alüminyum parçanın yüzey kalitesi gayet iyidir.

Etiketler : alüminyum döküm, alüminyum döküm nedir, Alüminyum kokil kalıba döküm, Alüminyum enjeksiyon kalıba döküm yöntemi, Alüminyum kum kalıba döküm yöntemi