Alüminyum Kokil Kalıp Nedir?

Alüminyum Kokil Kalıba Döküm; dökme demir veya çelik alaşımlı yapılan malzeme kalıplarının içerisine dökülen, seri olarak gerçekleşen bir alüminyum döküm yöntemidir.

Alüminyum Kokil Döküm Kalıbında; yolluk, parça şekli ve besleyici bölümleri kalıp içerisine işlenir. Alüminyum Kokil Döküm Kalıbı, minimum alt ve üst kalıp olmak üzere iki kalıp parçadan oluşur. Alüminyum kokil kalıp yönteminde kalıp seçimi, şaseli kalıp ve tilt makinesine kalıbı bağlayarak iki şekilde gerçekleşir. Şaseli kalıp yöntemi kalıp yapımı ile kalıbın hareketlerini sağlaması için bütün donanımları üzerine eklememiz gerekir. Bunlar hidrolik piston, kalıp ayırıcı ve bağlantı hortumlarıdır, her kalıp yapımında bu donanım içinde zaman ve maliyet harcaması yapılmaktadır. Ayrıca şaseli kalıplar çok fazla alan kaplamaktadır. Tilt makinelerinde ise hidrolik piston, kalıp ayırıcı ve bağlantı hortumları üzerinde bulunur. Kalıp yapımında bu donanımlar için maliyet çıkartılmaz ve bunların birleştirilmesi için de zaman harcanmaz. Kalıp minimum iki parçadan oluştuğu içinde alan kaplamaz. Raflarda çok rahat muhafaza edilir. Tilt makinelerinde yer çekimi ile çalışan, alçak basınç ile çalışan ve yüksek basınç ile çalışan üç ayrı tilt makinesi vardır.

Kokil kalıba dökümde demir ve çelik alaşımlı malzemelerin dökümü yapılmaz. Bunun en büyük sebebi ise demir ve çelik alaşımlı malzemelerin ergime sıcaklıklarının 1000 ° C’nin üzerinde olması ve kokil kalıp seçiminde demir veya çelik alaşımlı malzeme kullanılmasıdır. Kokil kalıp 1000 ° C’nin üzerinde boyutsal kararlılığını koruyamaz ve malzeme ile etkileşime girerek şekil değiştirmeye ve kalıbı eritmeye başlar. Alüminyum malzeme ise 660 ° C ergimesi sebebi ile kalıpla her hangi bir etkileşime girmez. Buda alüminyum metalini kokil döküm kalıplarında en çok dökümü yapılan malzeme yapar.

Alüminyum Kokil Kalıba Döküm yönteminde kalıp seçiminde demir veya çelik alaşımlı malzeme seçilmesi bu döküm yönteminin çok pahalı olmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda Alüminyum kokil döküm kalıplarının malzeme seçiminden dolayı dökülen parça çok hızlı bir şekilde donarak tane boyutu ince bir yapı elde etmemizi sağlayarak parçanın sertlik ve dayanımını arttırır. Alüminyum kokil döküm kalıbı içerisinde malzemenin çok hızlı bir şekilde donması kısa sürede çok fazla parça üretmemizi sağlar.

Alüminyum Kokil Kalıba Döküm yönteminde, döküm yapılmadan önce kalıp ısıtılarak belli bir sıcaklığa ulaşması beklenir. Belli bir sıcaklığa ulaştıktan kalıba boya atılır ve kalıp döküme hazır hale gelir.

Etiketler : alüminyum, döküm teknikleri, Alüminyum döküm, Alüminyum kokil kalıba döküm yöntemi, Alüminyum döküm yöntemleri