Alüminyum Dökümde Kullanılan Maşa Sistemleri

Maça; dökülecek alüminyum parçanın boş çıkması istenen kısımları için, uygun ölçülerde hazırlanarak kalıba konulan kum kütlesidir. Fabrikalarda kullanılan üç farklı maça sistemi mevcuttur. Bunlar;
- Sıcak kutu maça
- Soğuk kutu maça
- Shell maça

Sıcak Kutu Maça

Sıcak kutu maça; karbonlu çelik ve yüksek manganlı östenitik çelik dökümünde, maça imalatı için kullanılır. Sıcak kutu maça imalatında;
- Alüminyum ve tahta maça sandıklarına ısı uygulandığında deforme olacağından dolayı maça sandıkları kesinlikle pik, sfero veya çelik olmalıdır. Alüminyum ve tahta maça sandığı kullanılması halinde maça sandığı belirli aralıklarla kontrol edilerek ovalleşme durumu kontrol edilmelidir.
- Karıştırma işlemi için maça mikseri harman şeklindedir ve karıştırıcı işlem öncesi temizlenmelidir.
- Sıcak kutu maça reçinesi sertleştirici ile beraber kullanılır.
- Maçayı yaparken kalıp 70-80°C ye kadar ateşle ısıtılır. Maça kumu, maça sandığının içine konulur ve sıkıştırılır, yaklaşık 15 saniye bekletildikten sonra sandık açılır ve maça tekrardan ateşle ısıtılarak hızlı sertleşme sağlanır.

Soğuk Kutu Maça

- Soğuk kutu maça prosesinde; maça sandıklarında malzeme ayrımı yapılmaz. Sıcak işlem olmadığından dolayı maça sandığını deforme olmaz.
- Soğuk kutu maçalama işleminde, soğuk kutu reçinesi katalizör gerektirmez. 〖CO〗_2 gazı üfleyerek sertleştirilir.
- Kullanılacak kum soğuk olmalı ve önce kuru kum miksere yüklenmelidir. Daha sonra reçine katılır ve 1,5-2 dakika karıştırılır.
- Kum ve reçinenin karıştırıldığı ortamın sıcaklığı 20°C olmalıdır.
- Maça sandığına kum yerleştirilir, sıkıştırılır ve 〖CO〗_2 gazı uygulanır.
- Maça sandıkları, modelhanede yapılırken uygun gaz üfleme kanalları ve giriş rekorları yerleştirilmelidir.
- Gaz üfleme süresi 60 saniyedir.
- Maçalar 20°C de 4 ay stoklanabilir.

Shell Maça

- Yüksek manganlı östenitik çeliklerde daha hassas ve temiz yüzey elde etmek için kullanılır.
- Maça sandığı bu yöntemde 70-80°C sıcaklığa kadar ısıtılmalı ve maça sandıkları sıcak işlemdeki gibi çelik, sfero veya pik olmalıdır yoksa maça sandığında ovalleşme meydana gelebilir.
- Maça sandığı ısıtıldıktan sonra Shell kumu yerleştirilir ve iyice sıkıştırılır. Yaklaşık 1 dakika bekledikten sonra maça sandığı açılır ve açılan taraftan tekrardan ısıtılarak maça sertleştirilir.
- Shell maçalara boya yapılmaz.Etiketler : shell maça, maça sistemleri, alüminyumdöküm, soğukkutumaça, sıcakkutumaşa, maşakumu, reçine