Kokil Kalıba Alüminyum Döküm Aşamaları Nelerdir?

Demir veya çelik alaşımlı alaşımlı kalıpların içerisine dökülerek elde edilen alüminyum döküm yöntemine alüminyum kokil kalıba döküm yöntemi denir.

Alüminyum kokil kalıba döküm yönteminde döküm yapılmadan önce kalıba ön işlem yapılır. Öncelikle kokil kalıp üzerinde boya var ise boya temizlenmelidir. Kokil kalıp üzerindeki boya temizleme işlemi tel fırça yardımı veya buz yöntemi ile yapılır. Tel fırça yöntemi buz yöntemine göre çok uzun sürmektedir. Tel fırça ile bir saatte temizlediğimiz bir bölgeyi buz yönteminde beş dakikada temizleyebiliriz. Tel fırça kokil kalıbın her tarafına giremez. Bundan dolayı kokil kalıbın her tarafındaki boyayı temizleyemeyiz. Buz yönteminde ise tel fırçanın giremediği ve ulaşamadığı bölgelere çok rahat bir şekilde ulaşarak boya temizlenir. Tel fırça yöntemi çok ucuz bir yöntemdir. Buz yöntemi ise maliyetlidir. Bunun en büyük sebebi, buzun erimemesi için özel stoklarda tutulması gerekmesi ve buzu kullanmak için özel makine donanımına ihtiyaç duyulmasıdır.

Kokil kalıbın temizleme işleminin ardından, kokil kalıba ısıtma işlemi yapılır. Kokil kalıp sıcaklığının iki yüz derece ile üç yüz elli derece (200°C- 350°C) arasına çıkması beklenir. Kokil kalıp ısıtma işlemi, kokil kalıp yüzeyindeki nemin atılması ve alüminyumun kalıp içerisinde yürüyebilmesi için yapılır.

Alüminyum döküm sıcaklığı altı yüz seksen ile yedi yüz yirmi derece (680°C – 720°C) arasında olmalıdır. Isıtılmamış yirmi dört derecedeki (24°C) kalıba alüminyum metali döküm yaptığımızda, aradaki sıcaklık farkından dolayı alüminyum donar, kokil kalıba yapışır ve kalıbın şeklini alamaz. Alüminyum metalinin donmadan ve kalıba yapışmadan kalıbın şeklini alabilmesi için kalıp ısıtılmalıdır.

Kokil kalıbın ısıtma işleminin ardından, kalıba boyama işlemi yapılır. Boyama işlemi için de kokil kalıbın ısınması beklenir. Çünkü ısınmamış kokil kalıp yüzeyini boyadığımızda, boya kalıba yapışmadan akmaya başlar. Boyama işlemi, alüminyum ile kalıp arasında yüzey gerilimi oluşturarak alüminyum parçanın kokil kalıptan pürüzsüz çıkmasını sağlar. Boyama işleminin ikinci bir nedeni ise; kokil kalıp ile alüminyum arasında yüzey gerilimi oluşturarak, alüminyum metalinin kokil kalıp içerisinde donmadan ve kalıba yapışmadan ilerlemesini sağlamaktır. Bu sebeplerden dolayı kokil kalıba boyama işlemi yapılır.

Alüminyum kokil kalıbı boyama işleminden sonra on beş dakika boyanın kuruması için beklenir. Çünkü kalıp yüzeyinde yaş olarak kalan boya alüminyum ile tepkime girerek malzemede döküm boşluğuna neden olmaktadır. Ayrıca, kokil kalıp yüzeyinde kalan fazla nem kaynama yaparak kokil kalıp içerisinde patlamaya sebep olabilir. Boyanın kuruması için kokil kalıp tekrar ısıtılır. Kokil kalıp yüzeyindeki boya kuruduktan sonra kalıp üzerine hava tutulur. Kalıpta maça var ise kokil kalıp içerisine yerleştirilerek kapatılır ve döküm yapılır.

Etiketler : alüminyum, döküm teknikleri, döküm yöntemleri, alüminyum döküm, alüminyum kokil döküm kokil kalıp kokil döküm kokil kalıba alüminyum döküm