Alüminyum Kokil Dökümde, Yolluk Tasarımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Alüminyum kokil kalıba döküm; iki veya daha fazla parçadan oluşan kokil kalıbın çok sayıdaki alüminyum döküm parçasını üretmek için defalarca kullanılabildiği bir alüminyum döküm yöntemidir. Alüminyum kokil kalıba döküm yönteminde, çelik veya dökme demirden kalıplar kullanılır. Kullanılan malzemeden dolayı kokil kalıp yüzeyi pürüzsüzdür ve boyutsal kararlılığı çok yüksektir. Sıvı alüminyum döküm alaşımının kalıp boşluğuna düzgün ve tam bir şekilde doldurulabilmesi ve katılaşma sırasında boşluksuz bir döküm elde edilmesi kullanılacak olan yolluk ve besleyici sistemine bağlıdır. Alüminyum parçanın; yolluk ve besleyicileri ile bütünleştirilmiş olan hali döküm tasarımı olarak tanımlanır.
Eriyik halde olan alüminyumun, kalıp girişinden iş parçasını teşkil eden bütün kesitlere dolum ve dağılımını yapan, döküm kalitesine birinci derecede etki eden ve döküm prosesinden sonra parçadan ayrılan uzantı yolluk olarak tanımlanır. Çok değişik şekil, konum ve boyutlarda bulunan yolluk; metalin kalıp içerisindeki rehberi olarak düşünülebilir. Yolluklar metalin kalıp boşluğuna girişteki hız ve yönü tayin ettiklerinden yolluk tasarımının üzerinde en az kalıp tasarımı kadar dikkatle durmak gerekir. Yolluk tasarımı sebebi ile yavaş doluma maruz kalan bir kalıpta metal uzun süre hareket edecek, yol boyunca ısı kaybedecek ve nihayetinde daha kalıp dolumu tamamlanmadan kalıp boşluğunun bazı bölgelerinde katılaşmalar gerçekleşecektir.
Kokil kalıba alüminyum dökümde, eriyik alüminyumun tamamını katılaşmadan kalıp boşluğuna ve sonra da hava ceplerine iletmelidir.
Kokil kalıba alüminyum dökümde, sıvı alüminyumun kalıp boşluğuna mümkün olduğunca yön değiştirmeden, düzgün geçişlerle iletilmesini sağlayacak ve keskin köşeler içermeyecek şekilde tasarlanmalıdır.
• Alüminyum parçadan ayrıldıktan sonra alüminyum parça üzerinde iz bırakmayacak nitelikte olmalıdır.
• Yolluk kanalındaki radyusler sıvı alüminyum akışının yumuşak olmasını sağlar ve alüminyumun hızını azaltmaz. Bu sebeple keskin yüzey istenmez.

Etiketler : alüminyum, döküm teknikleri, döküm yöntemleri, alüminyum döküm, alüminyum kum döküm, alüminyum kokil döküm, kokil kalıp kokil döküm kokil kalıba alüminyum döküm yolluk