Alüminyum Döküm Alaşımları - Alüminyum Dökümde Alaşımın Döküme Etkileri

Alüminyum Dökümde Alüminyum Alaşımlarının temel grupları, Al-Cu, Al-Mn, Al-Si, Al-Mg, Al-Si-Mg ve Al-Zn şeklindedir. Alaşımların sınıflandırılması; değişik alaşımların özellikleri, sertleşme mekanizması ve uygulanan ısıl işlem gibi birkaç faktöre bağlıdır. Özellikler, her bir grup içerisindeki farklı alaşımlar için çeşitlilik gösterir. Bu yüzden her bir grup için özellikleri kategorize etmek zordur.

Alüminyum Dökümde kullanılan alaşımlar için Avrupa dahil olmak üzere temel malzemeler için en geçerli sınıflandırma AA sınıflandırmasıdır. Bu sınıflandırma indeksinde; alüminyum alaşımlarının ifade edilebilmesi için dört tam sayılı indeks sistemi kullanılmaktadır. Bu sayılardan birincisi alaşımı gruplandırmaya, son ikisi de alaşımı tanıtmaya yani alüminyumun saflık derecesini göstermeye yarar. İkinci sayı ise alaşımın geçirdiği değişiklikleri veya yabancı madde miktarlarının limitlerini göstermektedir.

Minimum %99,00 saf alüminyum içeren 1xxx grubunun son iki sayısı minimum alüminyum yüzdesini göstermektedir. En hızlı gelişen alaşım grupları ise 3xxx, 6xxx ve 7xxx alaşımlarıdır. 1xxx – 8xxx arasındaki alaşım grupları aşağıda verilmiştir.

AA Terminolojisinde 1xxx Alaşımlandırılmamış ve paketleme ve dekoratif alanlarda kullanıma uygun metali tanımlar.

AA Terminolojisinde 2xxx alaşımında esas alaşım elementi Bakır’dır ve çoğunlukla havacılıkta kullanılan sacların imalatında kullanılmaktadır.

AA Terminolojisinde 3xxx alaşımında esas alaşım elementi Manganez’dir ve genel amaçlı uygulamalarda yaygındır.

AA Terminolojisinde 4xxx alaşımında esas alaşım elementi Silisyum’dur ve dolgu tellerinin imalatında kullanılmaktadır.

AA Terminolojisinde 5xxx alaşımında esas alaşım elementi Magnezyum’dur ve denizcilik bileşenleri, basınçlı kaplar ve demiryolu araçları gibi kullanım alanları mevcuttur.

AA Terminolojisinde 6xxx alaşımında esas alaşım elementi Silisyum ve Magnezyum’dur ve araç gövdelerinin (Space Frame) imalatında kullanılmaktadır.

AA Terminolojisinde 7xxx alaşımında esas alaşım elementi Çinko’dur ve yüksek dayanımlı havacılık uygulamalarında sıkça kullanılmaktadır.

AA Terminolojisinde 8xxx grubunda diğer alaşım elementleri yer alır ve bazı özel uygulamalar için kullanılmaktadır.

Alüminyum Döküm işleminde bazı alaşımlara ısıl işlem uygulanamamaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir.

Alüminyum – Çinko – Bakır – Silisyum alaşımları ısıl işlem uygulanamayan Alüminyum alaşımlarıdır. Bu alaşımlar, dökümde küçük çatlaklar oluşturur. Alüminyum dökümde % 10 oranına kadar katılır. İkili alüminyum- Çinko alaşımları ucuzdur; ancak sıcak gevreklik özelliğinden ötürü fazla kullanılmazlar.

Alüminyum Döküm işleminde; Alüminyum – Bakır alaşımlarına da ısıl işlem uygulanamamaktadır. Alüminyum – Bakır alaşımlarının ise hazırlanmaları ve dökümleri kolaydır. Yeterli bir ısı iletkenliği ve iyi ısı dayanımı vardır. İşlenebilirlik özelliği iyi akışkanlıkları silisyumlu alaşımlardan daha azdır. Alaşım daha çok kuma 2. alaşım ise hem kuma hem de kokil kalıba dökülür

Alüminyum – Silisyum Alaşımları ise diğer bir ısıl işlem uygulanamayan alaşımdır. Bu alaşımlar Alüminyum Döküm işleminde kullanılan en önemli alüminyum alaşımlarıdır. Silisyum’un özgül ağırlığı Alüminyumdan düşük olduğu için Alüminyum - Silisyum alaşımlarının özgül ağırlığı düşüktür, akıcılığı iyidir. Soğukta dayanımı iyi, sıcakta düşüktür. Silisyum Alüminyum’un genleşme katsayısını düşürür, sertliğini artırır.

Alüminyum – Magnezyum Alaşımları da bu grupta yer alır. Magnezyum % 3-12 oranında katılır. Isıl işlem uygulanmadan kullanılırlar. Korozyon dayanımları yüksek olduğundan gemilerde boru bağlantı parçaları olarak kullanılır. Çabuk oksitlendiği için döküm işlemi oldukça zordur.

Alüminyum Döküm İşleminde ısıl işlem uygulanan alüminyum alaşımlarında ise doku kaba ve homojen değildir. Bu nedenle homojenliği sağlamak ve dokuyu inceltmek için ısıl işlem uygulanır. Bu alaşımlar temelde Al-Cu-Mg alaşımlarıdır. Ancak bu alaşımlar 150 ºC sıcaklığın üzerinde dayanımlarını yitirirler. Bundan dolayı yeni alaşım geliştirilerek % 4 bakır-%1,5 magnezyuma ilave olarak % 2 nikel kullanılmıştır. Bu alaşımın özelliği, yüksek sıcaklıklarda dayanımının fazla olmasıdır.

Etiketler : alüminyum, alüminyum döküm, alüminyum döküm alaşımları, alüminyum dökümde alaşımın döküme etkileri, alaşımların sınıflandırılması, ısıl işlem, alüminyum dökümde ısıl işlem, alüminyum bakır alaşımları, alüminyum magnezyum alaşımları, alüminyum çinko bakır silisyum alaşımları