Alüminyum Döküm ve Alüminyum Döküm Teknikleri

Alüminyum döküm; alüminyum metalinin ergitilerek sıvı hale getirildikten sonra, bozulabilir ya da daimi kalıplarının kullanılarak çeşitli form ve şekillerdeki alüminyum parçaların üretilebildiği bir süreçtir. Alüminyum döküm üretim prosesi kısaca; metal ergitme, kum hazırlama, maça imali, kalıplama, dökme, temizleme, ısıl işlem, taşlama ve kaplama işlemlerinden meydana gelir.

Alüminyum döküme biçim veren kalıbın tekrar kullanılıp kullanılamayacağı esasına göre alüminyum döküm teknikleri ikiye ayrılır.

Bozulabilir Kalıp İle Alüminyum Döküm Yöntemleri:
Alüminyum döküm işleminde parçayı çıkartmak için kalıbın dağıtıldığı proseslerdir. Alüminyum döküm işleminde bozulabilir kalıp yöntemleri ile daha karmaşık şekillerin dökülmesi mümkündür. Ancak alüminyum dökümün kendisinden çok, kalıbı yapma süresinin uzunluğu nedeniyle üretim hızı genellikle düşüktür.
• Kum Kalıba Alüminyum Döküm,
• Kabuk Kalıba Alüminyum Döküm,
• Dolu Kalıba Alüminyum Döküm,
• Hassas Alüminyum Döküm,
• Alçı Kalıba Alüminyum Döküm,
• Seramik Kalıba Alüminyum Döküm,

Kalıcı Kalıp İle Alüminyum Döküm Yöntemleri :
Alüminyum döküm işleminde kalıp, metalden vb. malzemeden yapılır ve çok sayıda döküm için kullanılabilir. Üretim hızı yüksektir. Kalıbın döküm sonrasında açılması gerektiğinden geometrileri sınırlıdır.
• Kokil kal Kalıba Alüminyum Döküm,
• Basınçlı Kalıba Alüminyum Döküm,
• Santrifüj (savurma) Alüminyum Döküm,
• Sürekli Alüminyum Döküm.

Kaynaklar:
- MAK 351 - İMAL USULLERİ, Doç.Dr. Turgut GÜLMEZ, İTÜ Makina Fakültesi
- Döküm Yöntemleri, Hitit Üniversitesi


Etiketler : alüminyum döküm, kokil kalıp, maça, kum, metal, ergitme, model, tasarım