Alüminyum Kokil Döküm Yönteminde Shell Maça Kullanımının Soğuk Maça Kullanımına Karşı Avantajları

Dökümden sonra parçaların içi boş çıkabilmesi için bu boş kısmın şeklini oluşturan kum parçalara Maça denir. Bu kumlar kalıp kumundan farklıdır. Kumlar arasındaki en önemli fark, kalıp kumundaki kil yerine bağlayıcıların kullanılmasıdır.

Shell maça, hem alüminyum kum kalıba döküm hem de alüminyum kokil kalıba dökümde kullanılır. Fakat alüminyum kokil kalıba dökümde shell maça kullanılmasına özen gösterilmesi gerekir. Shell maça kullanılarak yapılan Alüminyum kokil kalıba döküm işlemi, soğuk maça kullanılarak yapılana göre daha hızlıdır. Kısa sürede daha çok shell maça yapılabilmesinin yanı sıra Alüminyum kokil kalıba döküm işleminde shell maçaların soğuk maçaya göre en büyük avantajlarından biri de kullanım ömrüdür. Alüminyum kokil kalıba döküm için yapılan soğuk maçaların üretildiği zaman kullanılması gerekir. Bu nedenle, Alüminyum kokil kalıba döküm işlemi için yapılacak planlamada soğuk maça kullandığı takdirde çok uzun süreli bir plan yapmak mümkün olmamaktadır. Çünkü Alüminyum kokil kalıba döküm işlemi için üretilen soğuk maçanın raf ömrü shell maçaya göre oldukça kısadır.

Alüminyum kokil kalıba dökümde kullanılan shell maça, soğuk maçaya göre daha hafiftir ve shell maçanın et kalınlığı da soğuk maçaya göre daha ince olabilir. Bunun avantajı ise Alüminyum kokil kalıba dökümde maçanın ince olmasına bağlı olarak sıvı haldeki alüminyumun daha kısa sürede ve daha iyi yürümesidir. Ayrıca bu durum, alüminyum dökümde karşılaşılan çekme gibi problemlerin olma ihtimalini de düşürmektedir. Alüminyum kokil kalıba dökümde kullanılan soğuk maçada et kalınlığı daha kalın olduğu için alüminyum kalıp içerisinde yürürken çekme problemleri oluşabilir.

Shell maçanın soğuk maçaya göre büyük avantajlarından bir tanesi de daha pürüzsüz olmasıdır. Shell maça daha pürüzsüz olduğu için alüminyum kokil kalıba dökülen parçanın iç yüzeyi oldukça temizdir. Bu nedenle, özellikle iç yüzeyinin çok temiz olması istenilen parçaların üretimi için Alüminyum kokil kalıba döküm yönteminde shell maça kullanılmasına özen gösterilir.

Alüminyum kokil kalıba döküm yönteminde shell maça kullanılmasının avantajlarından bir diğeri de daha dayanıklı olmasıdır. Soğuk maça, alüminyum kokil kalıba konulurken dahi kırılabilir. Ancak Shell maça daha dayanıklı ve sağlam olduğu için alüminyum kokil kalıba yerleştirme esnasında kırılma ihtimali düşüktür.

Soğuk maçanın Alüminyum kokil kalıba döküm için kullanılabilmesi için boyanması gerekmektedir. Ancak, shell maçaların boyanmasına gerek yoktur. Alüminyum kokil kalıba döküm yönteminde kullanılacak soğuk maçanın boyanma işlemi, üretim esnasında zaman kaybı ve ekstra işçiliğe sebep olmaktadır.

Hazırlayan: Recep SARAÇ

Etiketler : alüminyum, alüminyum döküm, alüminyum kokil kalıba döküm, alüminyum kokil döküm, shell maça, soğuk maça, shell maça basımı, soğuk maça basımı, shell maça kumu, soğuk maça kumu, maça basımı