Alüminyum Kokil Kalıba Dökümün, Alüminyum Alçak Basınçlı Döküme Göre Avantajları / Dezavantajları

Alüminyum alçak basınçlı döküm yöntemi; sıvı haldeki alüminyumun farklı şekillerde, yerçekiminin tersi yönünde kalıba doldurulması esasına dayanır. Bu işlemde sıvı alüminyum; basınçlı gaz, elektromanyetik pompa ve vakum yardımı ile kalıp içerisine doldurulmaktadır.

Alüminyum kokil kalıba döküm; erimiş alüminyumun çelikten yapılmış bir kalıba dökülerek, kalıp ile maça arasındaki boşluğu doldurma işlemidir. Alüminyum kokil kalıba döküm yöntemi genellikle çok sayıda parça üretimi için tercih edilmektedir.

Alüminyum kokil kalıba döküm işleminde üretilen tipik parçalar arasında alüminyum pistonlar, rotiller, braketler, tekerlekler ve pompa çarkları gibi otomotiv parçaları bulunur. Proses mükemmel tasarım esnekliğine sahip olduğu ve birçok metalle de uyumlu olduğu için üretilebilecek ürün tipleri neredeyse sınırsızdır.

Alüminyum kokil kalıba döküm, basitliği ve metalürjik kalitesi ve kompleks dökümlerin yapılabilmesi nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Takım maliyeti alüminyum alçak basınçlı döküme göre daha ekonomiktir. Alüminyum kokil kalıpta alüminyum alçak basınçlı kalıba göre daha yüksek kalite de döküm yapmak mümkündür.

Ayrıca alüminyum alçak basınçlı döküm yönteminde daha hızlı katılaşma söz konusudur. Buna bağlı olarak, akıcılığın azalarak kalıp içerisinde alüminyumun yürüme sorunu ya da çekme problemleriyle karşılaşılabilir. Alüminyum kokil kalıba döküm yönteminde ise operatör tarafından parametrelere uygun döküm yapıldığı sürece herhangi bir sorunla karşılaşılmaz. Önümüze çıkan bu türde ki sorunlar da alüminyum alçak basınçlı döküme göre daha azdır.

Alüminyum kokil kalıpta parçanın yüzey kalitesi iyi olup, temizleme masrafları düşüktür. Bunun yanında da alüminyum kokil kalıba döküm, seri üretime en uygun döküm yöntemlerindendir. Alüminyum kokil kalıbın dezavantajı ise alüminyum alçak basınçlı kalıba göre oldukça maliyetli olmasıdır.

Alüminyum kokil kalıpta her ne kadar mekanik özellikler iyi seviyede olsa da alüminyum alçak basınçlı kalıpta hızlı katılaşma sebebiyle mekanik özellikler daha yüksek seviyede olmaktadır. Yani alüminyum alçak basınçlı döküm ile alüminyum kokil kalıba döküme göre daha yüksek mekanik özellikli döküm yapmak mümkündür.

Alüminyum alçak basınçlı döküm yönteminde yatay yolluklar, besleyiciler veya girişler kullanılmadığından döküm verimi % 90– 95 civarındadır. Alüminyum kokil kalıba döküm yönteminde ise yolluk ve besleyiciler bulunduğu için alüminyum alçak basınçlı döküme göre verim daha düşüktür. Yani her iki döküm yöntemiyle aynı parçayı döktüğümüzde, alüminyum kokil kalıba döküm yönteminde daha çok alüminyuma ihtiyaç vardır. Buna ek olarak alüminyum kokil kalıba dökümde, yolluk ve besleyiciler olduğu için döküm işleminden sonra daha çok işçiliğe ihtiyaç vardır. Örneğin yolluk kesme, zımpara v.b işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu da alüminyum kokil kalıba dökümün alüminyum alçak basınçlı kalıba dökümüne göre önemli dezavantajlarındandır.

Hazırlayan: Recep SARAÇ

Etiketler : alüminyum, alüminyum döküm, alüminyum kokil kalıba döküm, alüminyum kokil döküm, alüminyum alçak basınçlı döküm