Alüminyum Kokil Döküm Makinası Nasıl Olmalıdır?

Alüminyum kokil döküm makinasında yolluk, parçanın şekli ve besleyici bölümleri kalıp içerisine yer alır. Alüminyum Kokil Döküm Kalıbı, minimum alt ve üst kalıp olmak üzere iki kalıp parçadan oluşur. Dökülecek malzemeye ve yönteme göre iki farklı kalıp vardır. Bunlar şaseli ve tilt kalıplardır. Şaseli kalıplarda kalıba bağlı bütün aparatlar kalıp üzerinde yer alırken tilt kalıplarda kalıba bağlı piston, hortumlar ve diğer aparatlardan kolaylıkla sökülerek farklı parçaların kalıpları bağlanabilir. Kokil kalıbı itici plakalar, hareketli kalıp bloğunu döküm makinasına baglama plakası, sabit kalıp bloğu, hareketli kalıp bloğu, çelik maça için hidrolik silindir ve sabit kalıp bloğunu makinaya baglama plakası gibi aparatların birleşmesiyle oluşmaktadır. Kokil kalıpta yolluk ve besleme sistemleri kum döküme benzerdir. Aradaki fark metal kalıbın verdiği avantaj ve dezavantajlardır. Kalıp malzemesi olarak en çok gri pik döküm kullanılmaktadır.

Kokil döküm makinasında yolluk ve besleyici sisteminde kum dökümdeki kurallar uygulanmamalıdır. Kalıp konikliği daha fazla olmalıdır. Çeper kalınlığı çok ince kesit olmamalıdır. Kalıplar refrakter boya ile boyanmalıdır.

Kokil kalıba dökümde demir ve çelik alaşımlı malzemelerin dökümü yapılmaz. Bunun en büyük sebebi ise demir ve çelik alaşımlı malzemelerin ergime sıcaklıklarının 1000 ° C’nin üzerinde olması ve kokil kalıp seçiminde demir veya çelik alaşımlı malzeme kullanılmasıdır. Kokil kalıp 1000°C’nin üzerinde boyutsal kararlılığını koruyamaz ve malzeme ile etkileşime girerek şekil değiştirmeye ve kalıbı eritmeye başlar. Alüminyum malzeme ise 660°C ergimesi sebebi ile kalıpla her hangi bir etkileşime girmez. Buda alüminyum metalini kokil döküm kalıplarında en çok dökümü yapılan malzeme yapar.

Etiketler : alüminyum, kokil kalıp, kokil döküm, Alüminyum döküm, Alüminyum alaşımları, casting, Aluminum casting, Tilt kalıp, Şaseli kalıp