Alüminyum Talaşlı İmalat Nedir?

Alüminyum döküm yöntemi ile dökülen her malzemenin bir çekme payı vardır. Bu da üretilecek alüminyum paçaları bire bir teknik resim şartlarında dökmemizi engeller. Bu durum alüminyum döküm yöntemi ile üretimin en büyük dezavantajlarından biridir. Talaşlı imalat ile üretim; alüminyum döküm yönteminde üretilen parçanın teknik resim şartlarındaki kritik ölçülerin ve boşlukların işlenerek nihai ürünün son halini ortaya çıkaran bir üretim yöntemidir. Alüminyum döküm yöntemi ile talaşlı imalat arasındaki en büyük fark, alüminyum döküm yönteminde ürün yoktan ortaya çıkarken, talaşlı imalat yönteminde ürün işleyerek şekillendirir.

Alüminyum Talaşlı imalat yönteminde kullanılan makine yatırımlarının ve kullanılan takımlarının yüksek maliyetli olması, talaşlı imalat ile üretim yönteminin maliyetinin yükselmesine neden olur.

Alüminyum Talaşlı imalat yönteminde alüminyum malzemeyi işleme süresi, demir veya çelik alaşımlı malzemeyi işleme süresinden daha kısadır. Ayrıca alüminyum malzemeyi işlemek daha kolaydır. Bunun en büyük sebebi alüminyumun demir ve çelik alaşımlı malzemeye göre daha yumuşak olmasıdır. Alüminyum yumuşak bir malzeme olduğundan üzerinden talaş kaldırmak kolaylaşır. Bu durum işlem süresini kısaltır ve alüminyum parça kolay şekillenir. Demir ve çelik alaşımlı malzemeler sert malzeme olduğundan talaş kaldırmak çok zordur. Bu da parçanın şekil almasını zorlaştırdığından işlem süresini uzatır.

Alüminyum parça üzerinden talaş kaldırılırken, parça ve kullanılan takım çok ısınır. Parçanın ısınması talaş kaldırmayı zorlaştırırken, takımın ısınması ise parça ile takım arasına talaş girmesine neden olarak işlemi zorlaştırır. Ayrıca takım ile parça arasına giren talaş ısıya sebep olarak takımın zarar görmesine ve kırılmasına sebep olur. Takımın ve parçanın ısıdan dolayı zarar görmemesi için talaşlı imalat yönteminde, işlem esnasında bor yağı kullanılır. Talaşlı imalat yönteminde yapılan alüminyum parça, en son göz kontrolünden geçer ve takımın değdiği yerlerdeki çapaklar alınır.

Alüminyum Talaşlı imalat yönteminde takımın alüminyum malzemeyi işlemeye başlaması ile birlikte alüminyum parça üzerinde gözle görülemeyen döküm boşlukları ortaya çıkar.

Alüminyum Talaşlı imalat yönteminin en büyük dezavantajı alüminyum parça işlendikten sonra tekrar kumlamaya girememesidir. Bu yüzden talaşlı imalat yapılacak parçada kumlama prosesi varsa talaşlı imalat işleminden önce uygulanmalıdır. Daha sonra parçalar talaşlı imalata teslim edilmelidir.

Alüminyum Talaşlı imalat yönteminde; alüminyum parçada yapılması istenilen işlemin kodunun makinaya girilmesi ve takımların tanımlanmasından sonra makine üzerinde operatör herhangi bir işlem yapmaz. Sadece parçalar aparata yerleştirilerek düğmeye basılır ve makinenin işlemi bitirmesi beklenir.

Etiketler : alüminyum, alüminyum talaşlı imalat, Alüminyum talaşlı imalat nedir, Alüminyum talaşlı imalat yöntemi, Alüminyum döküm yöntemleri