Alüminyum, yumuşak ve hafifi bir metal olup gümüşümsü renktedir ve bu renk, havaya maruz kaldığında üzerinde oluşan ince oksit tabakasından ileri gelir. Atom numarası 13 tür.Simgesi Al’dir.  Doğada genellikle boksit cevheri halinde bulunur ve oksidasyona karşı üstün direnci ile tanınır. Bu direncin temelinde pasivasyon özelliği yatar. Alüminyum, zehirleyici ve manyetik değildir. Kıvılcım çıkarmaz. Saf alüminyumun çekme dayanımı yaklaşık 49 Mega Paskal (MPa) iken alaşımlandırıldığında bu değer 700 MPa’a çıkar. Yoğunluğu, çeliğin veya bakırın yaklaşık üçte biri kadardır. Kolaylıkla dövülebilir, makinede işlenebilir ve dökülebilir. Çok üstün korozyon özelliklerine sahip olması, üzerinde oluşan oksit tabakasının koruyucu olmasındandır. Elektrik iletkenliği %64,94 IACS dir (saf Al, 2 °C’de).

Endüstrinin pek çok kolunda milyonlarca farklı ürünün yapımında kullanılmakta olup dünya ekonomisi içinde çok önemli bir yeri vardır. Alüminyumdan üretilmiş yapısal bileşenler uzay ve havacılık sanayii için vazgeçilmezdir. Hafiflik ve yüksek dayanım özellikleri gerektiren taşımacılık ve inşaat sanayiinde geniş kullanım alanı bulur.

Alüminyum kolay soğuyup ısıyı emen bir metal olması nedeniyle soğutma sanayinde geniş bir yer bulur. Bakırdan daha ucuz olması ve daha çok bulunması, işlenmesinin kolay olması ve yumuşak olması nedeniyle birçok sektörde kullanılan bir metaldir.

Alüminyum genel manada soğutucu yapımında, spot ışıklarda, mutfak gereçleri yapımında, hafiflik esas olan araçların yapımında (uçak, bisiklet otomobil motorları, motosikletler vb.) kullanılır. Bunun yanında sanayide önemli bir madde olan alüminyum günlük hayatta her zaman karşımıza çıkan bir metaldir

Alüminyum ilk keşfedildiği yıllarda cevherinden ayrıştırılması çok zor olan bir metal idi. Alüminyum rafine edilmesi en zor metallerden biridir. Bunun nedeni, çok hızlı oksitlenmesi, oluşan bu oksit tabakasının çok kararlı oluşu ve demirdeki pasın aksine yüzeyden sıyrılmayışıdır.

Alüminyum ilk keşfedildiği yıllarda cevherinden ayrıştırılması çok zor olan bir metal idi. Alüminyum rafine edilmesi en zor metallerden biridir. Bunun nedeni, çok hızlı oksitlenmesi, oluşan bu oksit tabakasının çok kararlı oluşu ve demirdeki pasın aksine yüzeyden sıyrılmayışıdır.

Alüminyumun hurdalardan geri kazanımı, günümüz alüminyum endüstrisinin önemli bir bileşeni haline gelmiştir. Geri kazanım işlemi, metalin basitçe tekrar ergitilmesi esasına dayanır ki bu yöntem metalin cevherinden üretimine nazaran çok daha ekonomiktir. Alüminyum rafinasyonu çok yüksek miktarlarda elektrik enerjisi gerektirir, buna karşılık geri kazanım işlemi, üretiminde kullanılan enerjinin %5′ini harcar. Geri kazanım işlemi 1900′lü yılların başlarından beri uygulanmakta olup yeni değildir. 1960′lı yılların sonlarına kadar pasif görünümlü bir faaliyet olarak devam eden geri kazanım olgusu, bu tarihte içecek kutularının alüminyumdan yapılmaya başlanması ile gündeme daha yoğun şekilde gelmiştir. Diğer geri döndürülen alüminyum kaynakları arasında otomobil parçaları, pencere ve kapılar, cihazlar ve konteynerler sayılabilir.

Kimyasal bir elemandır. Sembolü Al, değerliliği 3, atom ağırlığı 26.97 ve atom numarası 13 tür.

Gümüş gibi beyaz renkte ve hafif bir elemandır. Demire göre 8 defa hafiftir. 1800 derecede kaynar. Dış yüzeyi, hava ile temasta olduğu için hafif bir oksit tabakası ile kaplıdır. Yüzeyinin, mavimtırak beyaz bir renk almasını sağlayan bir tabaka sayesinde havaya karşı dayanıklılığı fazladır. Nitrik asitten başka bütün anorganik bazlar etki yapar:organik asitlerin hemen hiç etkisi yoktur. Isı ve elektriği iyi iletir.

Alüminyum yer kabuğunun yapısında % 8 oranında oksit ve silikat bileşikleri halinde bulunur. Miktar bakımından oksijen ve silisyumdan sonra üçüncü gelir.

Alüminyum boksitten elde edilir. Boksit, kırılıp parçalandıktan sonra küreli değirmenlerde öğütülür, kireç taşı ve soda ile karıştırılarak akkor haline getirilir. Bu kütle dışarıya çıkarılarak soğutulur ve ince toz halinde öğütülür. Bundan sonra sıcak su ile muamele edilir. Bu sırada sodyum aluminat suda erir. Eriyik kırmızı çamur adı verilen kalıntıdan süzüldükten sonra karıştırıcıya gönderilir. Süzülme sonunda elde edilen alüminyum hidroksit, kalsinasyon fırınında saf, beyaz alüminyum oksit haline getirilir. Ergimiş olan alüminyum oksit’in yüksek fırınlarda elektrolizi ile alüminyum elde edilmiş olur.

İlk defa 1827 de FriedrichWöhler tarafından alüminyum klorürün potasyum ile muamelesinden gri bir toz halinde elde edilen, teknikte çok kullanılan bir eleman olmuştur. Fakat saf halde fazla dayanıklı olmadığı için, teknikte kendisi kadar hafif alaşımları kullanılmaktadır, ilk defa alaşımları 1890 da zeplin yapılmasında, 1916 da uçakların yapılmasında kullanılmıştır. Bugün alüminyum alaşımları, uçak, otomobil, vagon ve ulaştırma tekniğinin en fazla kullanılan bir elemanıdır.

Alüminyum döküm sektöründe uzun yıllar boyunca alüminyum parça üretiminde Türkiye’nin öncü kuruluşlarına hizmet veren Şirvanlı Alüminyum Döküm A.Ş. otomotiv, traktör, motor ve savunma sanayi sektörü başta olmak üzere ihtiyaç duyulan birçok sektörde hizmet vermeye devam etmektedir.

Dünya’da sürekli gelişen teknolojiyi yakından takip ederek, teknolojinin sağladığı yararlardan en iyi şekilde faydalanabilmek ve en iyi hizmeti vererek müşteri memnuniyetini kazanmak adına her zaman ileriye yönelik adımlar atmaktadır.

Alüminyum, Dünya üzerinde önemli bir yeri olan, demir ve çelikten sonra en çok kullanılan bir metaldir. Alüminyumun önemli özelliklerinden olan hafifliği ve kolay işlenebilir olması sebebiyle otomotiv sektöründe önemli bir yeri olmaktadır. Aynı zamandan makina sanayi, inşaat, elektirik, ulaştırma, savunma sanayi gibi bir çok alanda yaşamımızın ve işimizin bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Alüminyum döküm üretiminde bir çok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler üretilecek parçanın özelliklerine ve üretim miktarına göre değişebilmektedir. Şirvanlı Alüminyum Döküm, kendi tesisinde bir çok üretim kısmını bir araya toplayarak hızlı, kaliteli ve ekonomik maliyetli çözümler sunmaktadır.

9000m2′lik tesisinde talaşlı üretim, kokil kalıba döküm, enjeksiyon döküm ve kum döküm yöntemlerinin yanı sıra modelhane, kalıphane, mühendislik, metal ergitme, ısıl işlem, sızdırmazlık testi, kaynak, tesviye, montaj gibi üretim kısımları bulunmakta olup, her kısımda kendi alanında tecrübeli ve uzman çalışanlar bulunmaktadır.

ALÜMİNYUM GENEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR ?

 • Alüminyum, çok kullanılan metaller olan demir, kurşun ve kalay gibi doğada bileşikler halinde bulunmaktadır.
 • Gümüş gibi beyaz renkte ve hafif bir elementtir. Demire göre 8 kat daha hafiftir. Kaynama derecesi 1800 derecedir. Dış yüzeyi hava ile temasta olduğu için hafif bir oksit tabakası ile kaplıdır.
 • Isı ve elektriği iyi ileten bir metaldir.
 • Alüminyum katı halden sıvı hale geçerken hacminde %6.5 büyüme olmaktadır.
 • Yoğunluğu : 2.7 gr/cm3
 • Ergime Derecesi : 660 ºc
 • Çekme Mukavemeti : 4-18 kp/mm
 • Akma Mukavemeti : 1/3 kp/mm
 • Sertlik (hb 2.5) : 12/20 kp/mm
 • Elastik Modülü : 7.2×10 kp/mm
 • Kopma Uzaması : %30-38
 • Alüminyum, diğer çok kullanılan metaller olan demir, kurşun ve kalay gibi, doğada bileşikler halinde bulunur.
 • Gümüş gibi beyaz renkte ve hafif bir elemandır. Demire göre 8 kat daha hafiftir. 1800 derecede kaynar. Dış yüzeyi, hava ile temasta olduğu için hafif bir oksit tabakası ile kaplıdır.
 • Isı ve elektriği iyi iletir.
 • Alüminyum katı halden sıvı hale geçerken hacminde % 6.5 büyüme olur.
 • Yoğunluk : 2,7 gr/cm3
 • Ergime Derecesi : 660 ºc
 • Çekme mukavemeti : 4-18 kp /mm
 • Akma mukavemeti : 1/3 kp/mm
 • Sertlik (hb2.5) : 12/20 kp/mm
 • Elastiklik modülü : 7,2 x10 kp/mm
 • Kopma uzaması : % 30- 38